Afvalacceptatiereglementvoor afvalstoffen

In het afvalacceptatiereglement  vindt u alle informatie over de toegestane en niet toegestane materialen van afvalstoffen. Deze acceptatievoorwaarden zijn van toepassing op alle afvalstoffen die worden aangeboden binnen de inrichtingen van Van Happen Containers.