Maatschappelijk verantwoord ondernemenmet Van Happen Containers

Van Happen Containers investeert al jaren in een maatschappelijk verantwoorde manier van ondernemen. Wij hebben niet voor niets MVO-Prestatieladder niveau 4. Dat is een erkenning voor het aantoonbare resultaten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Iedere dag streeft Van Happen Containers ernaar om samen met haar medewerkers, klanten, leveranciers en samenwerkingspartners ‘Samen Duurzaam te Ondernemen’. Hierbij kan de klant vertrouwen op onze jarenlange ervaring en kennis van onze dienstverlening en op de zorg dat onze dienstverlening en materieel altijd voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen.

MVO jaarverslagen

Ieder jaar blikken we terug op succesvolle behaalde doelen en leerpunten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit doen we aan de hand van people, planet en profit. Bekijk hier onze nieuwste versie: MVO jaarverslag 2022.

Voorgaande jaarverslagen 

CO2 prestaties

Evaluatie

We zijn trots op de verdere groei die we doormaken als organisatie. Maar het vergt veel energie, ook omdat de COVID-19 pandemie blijvende effecten heeft gehad op de maatschappij. Van de organisatie, van de medewerkers, van leveranciers en ga zo maar door. Dat heeft ook een effect op hoe efficiënt we hebben kunnen werken. De continue wijzigingen in de maatschappij, de markt en regelgeving maken het feitelijk onmogelijk om altijd de meest optimale keuzes te maken. Daarbij speelt materiaal schaarste en de krapte op de arbeidsmarkt. Deze beperken een aantal programma’s om duurzame te functioneren als organisatie.

 

De doelstellingen voor de periode 2022-2024 zijn allen lopende. Deels volgens planning, deels achter op planning. Er wordt blijvend gewerkt aan de realisatie van de duurzame ambities.

 

Ambities:

 

Het hoofddoel is om in 3 jaar tijd  (periode 2022 – 2024) een aanvullende relatieve besparing van 5% CO2-uitstoot te realiseren. Dit doel komt bovenop het doel dat gesteld is om in de periode 2019-2021 relatief 10% CO2-uitstoot te reduceren. De doelen moeten behaald worden door realisatie van de volgende verbetermaatregelen:

 

Uitgestelde doelen:

 1. De CO2-uitstoot gelieerd aan brandstofverbruik (scope 1) relatief met 4% verbeteren door het nemen van de volgende maatregelen:
  • Absoluut door daadwerkelijk zuiniger te rijden, structureel beter rijgedrag en daardoor minder brandstof nodig te hebben,
  • Relatief door minder brandstof nodig te hebben voor de prestaties. Middelen die daartoe worden ingezet zijn de investeringen in modern wagenpark en software tbv ritefficiency.
  • Boordcomputers die rijgedrag monitort, specifieke rapportages en trainingen rijgedrag
 2. Scope 1 uitstoot met 2,5% verbeteren in 3 jaar tijd door het optimaliseren van de routes en de inzamelmiddelen
 3. 1,5% verbetering realiseren brandstofverbruik door te benchmarken en leren bij het behalen van de tweede Lean & Green Star

Nieuwe doelen:

 1. De CO2-uitstoot gelieerd aan brandstofverbruik relatief met 4% verbeteren door het nemen van de volgende maatregelen:
  • Absoluut bewust zuinig rijden door chauffeurs op basis van de verdiepende rijtrainingen (HNR 2.0).
  • Rijgedrag competitie opnieuw leven inblazen.
  • Inzet van nieuwe aandrijftechnieken (elektrisch / hybride / waterstof). De eerste tests zijn gepland voor eind 2022 wanneer twee testvoertuigen in gebruik worden genomen.
 2. Scope 1 uitstoot gelieerd aan brandstof met 2 % verbeteren door te werken met AI, groter containers (Semi-Con) en nieuwe planning software continu de routes en ritten kunnen optimaliseren waardoor er minder brandstof nodig is om afval in te zamelen.

Initiatieven

Om samen duurzaam ondernemen vorm te geven voor wat betreft CO2 reductie in de keten en/of sector werkt Van Happen Containers samen met:

 • Open Waste. Een initiatief van meerdere inzamelbedrijven om de uitstoot in binnenstedelijk gebied te reduceren.
 • Lean & Green. Een initiatief vanuit de sector (Connekt) om door middel van kennisdeling bij te dragen aan CO2 reductie.
Het Van Happen Bos

Wij zetten onze groene ambitie ook in om steeds een nieuw stuk bos aan te planten. Bomen nemen COen fijnstof op, produceren zuurstof en zorgen onder grond voor een gezond bodemleven. Maar wat we zien is ook belangrijk: een groene gezonde omgeving, waar je graag verblijft. Samen met onze leveranciers, medewerkers en klanten leggen we steeds opnieuw een stukje bos aan. In 2017 bij Zoetermeer, in 2018 bij Lelystad en in 2020 bij Maarheeze. Een gezond bos, onderhouden door Staatsbosbeheer, leeft 50 tot 100 jaar. Een stukje erfgoed van familiebedrijf Van Happen Containers.

Onze partner Trees For All heeft een aantal van de aangeplante natuurgebieden in beeld gebracht, namelijk De Pan in Maarheeze. Zo blijkt dat een mooi stuk natuur eigenlijk heel dichtbij is.

Bent u nou ook enthousiast geworden? Draag dan bij, dat kan al vanaf € 12,50. Alle informatie vindt u op onze speciale webshop.

Duurzaamheidin beeld

‘Samen Duurzaam Ondernemen’ vormt het uitgangspunt van ons MVO- en duurzaamheidsbeleid. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid zijn volledig verankerd in de bedrijfsvoering. Aandachtsgebieden binnen dit beleid zijn onder andere: Duurzame bedrijfsvoering, Vitale medewerkers en Duurzame innovaties.

Vragen?
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.