Branche oplossing

Onderwijs

Van basisschool tot universiteit, de verschillen kunnen niet groter zijn. Toch zijn er veel overeenkomsten als het om inzamelen van afvalstoffen gaat. Het kenmerk is dat er veel gebruikers zijn in de gebouwen, die ook vaak hun “eigen afvalstoffen” meebrengen. Het op de juiste manier managen hiervan is onderdeel van een succesvol afvalbeleid op uw onderwijsinstelling. Van Happen helpt in het maken van de juiste keuze: wat wel en wat niet scheiden en vooral wat u als onderwijsinstelling wilt bereiken op dat gebied. Wij ondersteunen u met een dashboard dat inzicht geeft in de prestaties. Kennis die u bovendien kunt delen met uw gebruikers, de leerlingen, studenten, stafleden maar ook ouders of gemeente.

Onderwijsinstellingen willen vaak aansluiten bij de maatschappelijke norm en dezelfde afvalsoorten scheiden. Op een pragmatische manier geven wij u inzicht in de huidige situatie (de nulmeting) en stellen een advies op. Met heldere doelstellingen werken we samen aan afvalreductie, want dat geeft de grootste bijdrage aan het milieu én vermindert de kosten.
Dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan, maar wij weten vanuit de praktijk dat het heel goed realiseerbaar is.

Een steeds vaker toegepaste manier is de inzet van de semi-ondergrondse containers, de Semi-Con. Deze grote, deels ondergrondse container combineert een aantal voordelen, specifiek voor onderwijsinstellingen:

  • Minder ledigingen, dus minder vrachtwagens op het terrein
  • Het afval wordt “gratis” gekoeld, de grondtemperatuur is immers altijd lager.
  • Vandalisme-bestendig en brandveilig, geen rolcontainers tegen het pand.
  • Fraaier, een houten of aluminium omlijsting is veel vriendelijker dan een plastic container
  • Goedkoper, u kunt besparen door alleen 100% volle containers te laten ledigen.

Bent u geïnteresseerd of de oplossingen van Van Happen in uw situatie ook voordeel gaat opleveren. Maak dan een afspraak voor een kosteloze scan. Wij delen onze kennis graag en u weet meteen of er verbeteringen mogelijk zijn.