Vertrouwelijk afvalAVG

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) verplicht ondernemers bewust om te gaan met de bescherming van persoonsgegevens.

Voor dossiers die persoonsgegevens bevatten, heeft Van Happen Containers een aantal oplossingen. Deze zijn door ons getoetst op de privacyregels en zijn AVG-proof. Informeer naar de oplossingen die wij kunnen bieden, waaronder certificaten van vernietiging en elektronische toegang tot de rolcontainers.

Van Happen Containers hecht grote waarde aan het beheerst opslaan van persoonsgegevens door haar zelf én door andere partijen, die door Van Happen Containers worden ingeschakeld. Deze afspraken over het veilig en bewust omgaan met persoonsgegevens worden vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. Tot slot verwijzen we naar onze privacy verklaring op de website voor een volledig inzicht in hoe Van Happen Containers voldoet aan de nieuwe privacy wetgeving.

Wij gaan er van uit dat we u hiermee een stukje zorg uit handen kunnen nemen.