Kwaliteit

Van Happen Containers laat extern toetsen of de kwaliteitsnormen zijn behaald. Zo worden wij getoetst op Veiligheid en kwaliteitsmanagement ISO 9001, Milieumanagement ISO 14001, CO2 reductie en logistiek CO2 prestatieladder, Lean & Green star en de eerder genoemde MVO prestatieladder. Uniek is dat deze kwaliteitssystemen zo veel mogelijk ge├»ntegreerd zijn. Dat maakt het ondernemen naast groen ook slim en effici├źnt. Hieronder vindt u alle behaalde certificaten.

 

ISO 9001
De ISO 9001:2015 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie.
Bekijk hier ons ISO 9001-certificaat.

ISO 14001
ISO 14001 is een standaard op het gebied van milieumanagement. Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm kunnen de milieurisico’s van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk verminderd worden.
Bekijk hier ons ISO 14001-certificaat.

MVO Prestatieladder niveau-4
De MVO Prestatieladder heeft vijf Niveaus. Het MVO managementsysteemcertificaat is een objectief bewijsmiddel dat het bedrijf of organisatie een managementsysteem heeft voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, waarin stakeholdereisen en -verwachtingen gemanaged worden op resultaat.
Bekijk hier ons MVO Managementsysteemcertificaat.

CO2 Prestatieladder niveau-3
De CO2 Prestatieladder gaat over de reductie van de eigen CO2 uitstoot van het bedrijf. Hoe beter de CO2-prestatie van een bedrijf, hoe hoger de positie op de ladder.
Bekijk hier ons CO2 Prestatieladder-certificaat en onze gegevens via de website van SKAO.

Lean and Green Star
Lean and Green Star is de beloning voor een relatieve CO2 reductie met 20%. In 2017 is deze toegekend en de ambitie is om onze CO2 uitstoot verder te verlagen op weg naar een tweede Star.
Bekijk hier onze Lean and Green Star.

VIHB-registratie
Bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen moeten vermeld zijn op de landelijke VIHB-lijst.
Bekijk hier ons NIWO-certificaat.

VCA
Het VCA certificaat laat zien dat wij voldoen aan strenge veiligheidseisen zodat onze medewerkers veilig en gezond kunnen werken.
Bekijk hier ons VCA certificaat.

OPK
De Erkenningsregeling OPK (Oud-Papier Karton) is een praktische regeling, waarmee de zorg voor milieu, veiligheid en arbeidsomstandigheden wordt gewaarborgd.
Bekijk hier ons OPK certificaat.