Case 1

De voordelen van ondergronds

Een grote onderwijsinstelling heeft de vraag aan de markt gesteld om in alle aspecten duurzamer om te gaan met haar afvalstromen. Niet alleen de hoeveelheid recyclebaar afval, maar ook de totale milieudruk moesten verbeterd worden. In ons plan van aanpak hebben we duidelijk gemaakt dat slimmer inzamelen een effect is dat alle jaren doorwerkt. De inzet van semi-ondergrondse containers (Semi-Con) maakt dat de hoeveelheid transporten drastisch vermindert, jaar in jaar uit. De tweede troef om de doelstellingen te halen is de inzet van de geavanceerde sorteerinstallatie. Daardoor wordt de hoeveelheid niet recyclebaar afval kleiner en behouden we waardevolle grondstoffen. In de samenwerking zijn we verder gaan speuren naar het beperken van afval op de onderwijslocaties. Wat je immers niet produceert, hoef je ook niet in te zamelen. Dat is een win-win situatie: minder milieudruk, minder transport en minder kosten. Dat lijkt tegenstrijdig voor een commercieel bedrijf, maar dat is het niet. Wij zijn er van overtuigd dat alleen een duurzame samenwerking stand houdt. De belangen van beide partijen zijn daarbij even belangrijk.

In de samenwerking die we zijn aangegaan hebben wij dan een gezamenlijk programma opgesteld. Hiermee beïnvloeden we het gedrag van alle gebruikers, docenten, studenten, staf en bezoekers. Duidelijk maken dat afval reststoffen zijn, goed gescheiden aangeboden moeten worden en in de infrastructuur voorzien, helpt om een schone en nette leeromgeving te krijgen. En dat bevordert de leerprestaties en het imago van de onderwijsinstelling.

Bent u benieuwd of Van Happen bij u ook deze aansprekende resultaten kan bereiken? Wij onderzoeken het graag; samen met u.