Case 2

Gewoon goed geregeld voor het MKB

Veel ondernemers in het MKB willen graag hun steentje bijdragen aan een duurzame bedrijfsvoering. Een MKB-er in de automatiseringsbranche, die zowel soft- en hardware verkoopt en onderhoudt wil serieus werk maken van een duurzamere bedrijfsvoering. Veel zaken hadden ze zelf al opgepakt, voor de afvalinzameling en –verweking klopten zij bij ons aan. “Moeten wij verplicht alle afvalstoffen scheiden en gescheiden aanbieden? Wat zijn de verplichtingen vanuit de regelgeving, nationaal of lokaal door mijn gemeente?” Het zijn enkele vragen die wij snel kunnen beantwoorden.

Op het gebied van afvalstoffen zijn er voldoende richtlijnen, maar met kantoorafval ligt het anders. Wij inventariseerden de situatie met behulp van een grondstoffenscan. Hieruit zijn de waardevolle reststoffen naar voren gekomen die onze klant apart ging verzamelen. Voor een aantal stoffen overtroffen de kosten ruimschoots de baten en adviseerden we deze in het gemengde afval aan te bieden. We hebben afvalwijzers, die duidelijk maken wat er wel en wat er niet in de afvalstroom hoort aangeleverd. Natuurlijk hebben we de regelgeving besproken. Het gemengde restafval wordt op de locatie in Eindhoven nog gescheiden in herbruikbare grondstoffen. Zo krijgt deze ondernemer een optimale mix tussen wat hij zelf kan doen en wat wij voor hem doen. Dat noemen we gewoon goed geregeld.

Nieuwsgierig of uw situatie optimaler kan. Vraag de gratis grondstoffenscan aan; dan weet u in ieder geval waar u staat.