DefinitieBedrijfs- en restafval

Onder rest-/bedrijfsafval vallen alle afvalstoffen afkomstig uit de dienstverlenende sector (winkels, kantoren, inrichtingen e.d.) en industriële sector. Qua aard en samenstelling komt restafval overeen met huishoudelijk afval. De reststoffen zijn na sortering in onze installatie geschikt voor recycling en hergebruik, een steeds kleiner deel wordt aangewend voor de opwekking van energie.

Wat mag er wel bij?

  • Afvalstoffen afkomstig uit de dienstverlenende en industriële sector. Qua aard en samenstelling komt het overeen met huishoudelijk afval.

Wat mag er niet bij?

  • (Klein) gevaarlijk afval
  • Medisch afval
  • Glas
  • Oliën en vetten
  • Steenachtige fracties van bouw- en sloopafval
  • Afgewerkte olie
  • Afgedankte apparatuur
  • Pallets en ander grof afval