Van Happen Containers onderneemt duurzaam

Evaluatie 2015

Doelstellingen1 Scope Doel 2013   Status 2013 Doel 2014   Status 2014 Doel 2015   Status Q1-Q2 2015   Status 2015
Brandstofverbruik vrachtwagenpark met 10% verbeteren 1 3,2% reduceren door HNR, Green driver, instructies en Van Happen Academy In 2013 is geen aanvullende verbetering gerealiseerd. Overgestapt naar sturen op rijgedrag. 3,2% reduceren Beperkte verbetering. In 2015 10% rijgedrag verbeteren. Overstap van sturen op brandstofverbruik naar rijgedrag. Rijgedrag met 10% verbeteren. Rijgedrag verbetert, echter borgen ervan kost veel moeite. Rijgedrag goed inzichtelijk. Gegevens geven een positieve trend. Potentieel is er, echter nog niet te meten hoeveel er is verbeterd.
Samenwerking DAF om brandstofverbruik te reduceren. 1 2% reductie realiseren door optimalisatie van voertuigen. In 2013 is gestart met aanvullende optimalisatie en nieuwe voertuigen. Daarmee is echter niet de volledige 2% aan reductie gerealiseerd.  

1% reductie realiseren door optimalisatie van voertuigen.

Beperkte verbetering. In 2015 10% rijgedrag verbeteren. Blijvend samenwerken met DAF & Volvo om optimaal de nieuwste technieken in te kunnen zetten.  Nieuwe EURO 6 vrachtauto's hebben een goed potentieel. Uit testen blijkt dat er zuiniger mee gereden kan worden. In 2015 in totaal 33 EURO 6 vrachtauto's in gebruik.  89% van het vrachtwagenpark is EURO 5 of beter.
Groene stroom om een lagere CO2 conversie factor toe te kunnen passen.  2 Overstappen naar groene stroom en daarmee 2,43% reductie realiseren. Overgestapt naar groene stroom, echter GVO’s worden door leverancier niet verstrekt. Overstappen naar groene stroom en daarmee 2,43% reductie realiseren. Overgestapt naar nieuwe leverancier met groene stroom met CertiQ gecertificeerde GVO’s. Vervolgdoel: Nagaan mogelijkheden om zelf energie op te wekken.  Project uitgesteld vanwege investering in sorteerlijn. Na ingebruikname sorteerlijn kan nagegaan worden welke stromen vrij komen en of daarmee energie opgewekt kan worden.  Gesprekken gepland met mogelijke partner om energie op te wekken. Doel voor 2016-2017.
Elektrische – hybride personenwagens inzetten om brandstofverbruik zakelijke personenwagens te reduceren. 1 Onderzoeken inzet van hybride auto’s: werkelijk verbruik versus praktijk verbruik.  

Onderzoek opgestart. Vele hybride voertuigen hebben een sterk afwijkend verbruik.

Plan van aanpak voor laadpalen verkregen.
Laadpalen plaatsen om te voorzien in de mogelijkheid om plug-in hybride personenwagens op te laden. 

Doel wordt verschoven naar 2016. 

Doel wordt doorgeschoven naar 2016.
CO2 uitstoot als gevolg van het verbranden afval terugdringen. 3 Nagaan mogelijkheden om uitstoot door verbranding terug te dringen (nieuw inzicht, compensatie van AVI’s wordt voortaan buiten beschouwing gelaten) 1125 gerecyclede containers gerealiseerd vanuit aangeleverde kunststoffen. Daarmee 23,9 ton CO2 uitstoot in de keten bespaard.  Ten minste 2 ketenprojecten opstarten, waarbij COuitstoot gereduceerd wordt. Ketenproject vergroten containers en recycling glas gestart. Recycleprojecten aangaan om structureel minder afval te gaan verbranden. Doelstelling wordt doorgeschoven naar 2016 in verband met het implementeren van de nieuwe sorteerlijn. Daarmee wordt een substantieel gedeelte van het afval voortaan gerecycled.  Testen met nieuwe sorteerlijn zijn veelbelovend. Een substantieel deel van het afval kan gesorteerd worden, waarmee verbranding wordt voorkomen.
Biobrandstoffen inzetten om een lagere CO2 uitstoot te realiseren.  Vooralsnog is gebleken dat dit geen duurzame oplossing biedt.
Duurzaam inkopen en daarmee een reductie van 3% CO2 uitstoot realiseren. 3 Een reductie van 1% CO2 uitstoot realiseren in de keten realiseren (upstream).

Eenzelfde besparing gerealiseerd:

10% papierverbruik gereduceerd.

Oplosmiddelvrije verf

Ketenproject opgezet om kunststoffen containers voor 25% uit gerecycled materiaal te laten bestaan.

Papierverbruik reduceren, mogelijkheden onderzoeken om gerecyclede afvalzakken te gaan gebruiken.

Onderzoek naar gerecycled afvalzakken gestart. Grotendeels PEFC – FSC hout ingekocht.
20 EURO 6 vrachtauto’s.
Proef met watergedragen verf is geslaagd.

Gerecyclede ketens opzetten:
- Containers
- Kunststof
- Hout 

Gerecyclede containers dragen stuctureel bij aan een lagere CO2 uitstoot. 

1.293 gerecycled containers ingekocht en daartoe 20 ton kunststoffen aangeleverd. Daarmee 29 ton CO2 uitstoot voorkomen. Nieuwe voertuigen zijn nog zuiniger en kunnen volledig gerecycled worden. Meer gerecoverde banden ingekocht waarmee 80% CO2 reductie is gerealiseerd.
Brandstofoptimalisatie 1 Samenwerken in de keten om brandstof te modificeren die resulteert in een significante besparing.  Samenwering gerealiseerd. Plan van aanpak en projectplan gerealiseerd waarbij begin 2015 de modificatie getest kan worden. Pilot starten met de nieuwe brandstof.  Eerste pilot heeft plaatsgevonden, maar was zeer beperkt. Problemen met temperatuur. Nieuwe test wordt gerealiseerd. Project loopt achter op planning. Tweede pilot heeft plaatsgevonden, testrit verliep goed, nu installatie optimaliseren.
Ritefficiency 1

Implementatie geautomatiseerde transsportplanning om ritefficiency te vergroten.

Inzetten van LZV’s om transportkilometers te reduceren.

Geen concrete besparing te berekening. Alle actiepunten zijn gerealiseerd.

Steunpunten realiseren in Nederland. Continueren ritefficiency en inzet van LZV’s.

Geen concrete besparing te berekening. Alle actiepunten zijn gerealiseerd. Verder optimaliseren van brandsofverbruik per bak / opdracht.  Implementatie van geautomatiseerd plannen. Meerdere LZV's in gebruik genomen. Wecycle container ontwikkeld. Aantal transportbewegingen zijn daarmee structureel teruggedrongen.  Route optimalisatie zijn succesvol. Er is dermate efficienter getransporteerd dat ruim 567 ton CO2 uitstoot is voorkomen.
CO2 afvangen in de keten

 

 

 

  Start van bomenproject om bomen te gaan planten. Elke boom in Europa vangt gemiddeld tijdes de groeifase 0,5 ton CO2 per jaar af. Eerste gesprekken gevoerd, tweede helft van 2015 starten met bomen planten. Contract getekend om 100 bomen te planten. In 2016 nagaan welke vorm van samenwerken waardevol is.
CO2 verbeteren in de keten 2 ketenprojecten opstarten om CO2 terug te dringen. Van Happen heeft ervoor gekozen om eerst de sorteerlijn te implementeren in de tweede helft van 2015. Feitelijk is dit een gigantisch project om beter te recyclen, met minder CO2 uitstoot in de keten. Wel gaat het elektraverbruik van Van Happen Containers daarmee substantieel omhoog. Sorteerlijn is opgestart en biedt vele mogelijkheden om ketenprojecten op te zetten.

1: In 2012 is een start gemaakt met het programma om 20% reductie aan CO2 uitstoot te realiseren. Onderstaand de doelstellingen op hoofdlijnen uitgewerkt. Met kleuren wordt de status van de doelstelling aangegeven. Grijze vlakken betekenen dat de doelen geen betrekking hadden op die periode.

= Doel volledig behaald
    = Doel grotendeels behaald (> 50%)
= Doel gedeeltelijk behaald (< 50%)
= Doel niet behaald
= Doelstelling niet voor betreffende periode

 

Relatieve CO2 uitstoot t/m Q4 2015

relatieve-co2-uitstoot-verwerkt-afval

relatieve-co2-uitstoot-transport

 

 

 

 

Wij zijn trotse partners van:
Merk Brabant Brabantse Familiebedrijven Genootschap
Weijerbeemd 10 5651 GN Eindhoven | Postbus 2323 5600 CH Eindhoven | T 0499-470 500 | F 0499-470 501 | E info@vanhappencontainers.nl