Van Happen Containers onderneemt duurzaam

Participeren

Participatie

Rol Van Happen Containers

Doel

Publicatie

Een innovatie keten om brandstofoptimalisaties te realiseren.

Project loopt van 2014 tot en met 2015. In 2015 moet de brandstofoptimalisatie operationeel zijn.

Initiatiefnemer gezamenlijk met innovator van brandstofoptimalisatie machine.

Van Happen Containers levert de middelen, meetmiddelen, software en kennis om de brandstofoptimalisatie te testen in de praktijk om te komen tot een

Significante besparing aan dieselverbruik, CO2 en NOx uitstoot voor Van Happen.

 

Indien de test succesvol is kan de optimalisatie vermarkt worden en kunnen andere transportbedrijven eveneens gebruikmaken.

 

Sectorbreed kan dan eenzelfde besparing gerealiseerd worden. Momenteel is geen zicht op de totale omvang.

Momenteel loopt de testfase, zodra er daadwerkelijk resultaten zijn, zal worden gepubliceerd.

Samenwerking met de leveranciers van de vrachtauto's DAF en Volvo om de prestaties van vrachtauto's te optimaliseren.

De samenwerking heeft een continu karakter.

Van Happen Containers levert praktijkgegevens aan. Omdat Van Happen Containers alle vrachtauto's heeft uitgerust met een CAN bus koppeling en continu alle data van rijgedrag kan monitoren is er veel waardevolle informatie beschikbaar.

 

Vanuit DAF en Volvo en de dealers De Burgh en BAS Trucks worden mogelijkheden besproken om het maximale rendement uit een vrachtauto te realiseren.

Bijdrage aan de doelstelling om het brandstofverbruik structureel terug te dringen door te innoveren op gebied van vrachtauto's, rijgedrag en brandstofoptimalisatie.

 

De samenwerking tussen DAF, Volvo en Van Happen Containers leidt tot een leercyclus die uiteindelijk bijdraagt aan verbeteren van vrachtauto's en het verbruik ervan. Er kan geen uitspraak worden gedaan over het besparingspotentieel voor de sector.

Samenwerking opgenomen in MVO jaarverslag en jaarlijkse Carbon Footprint.

Een keten met klanten en leveranciers om Logistiek zonder Papier door te voeren, om daarmee het papierverbruik in de keten terug te dringen

Van Happen Containers is koploper op gebied van implementatie van LZP (Logistiek Zonder Papier) Met verschillende partners waaronder Wecycle is LZP succesvol geïmplementeerd en is de papierstroom geminimaliseerd.

Paperless werken door het overbodig maken van alle papierstromen en daarmee wordt er binnen van Happen ruim 1.600 kg papier bespaard. In de keten wordt een veelvoud hiervan bespaard omdat alle doordrukken en prints bij zowel klanten als afnemers niet meer nodig zijn. Het potentieel is dat uiteindelijk de gehele organisatie paperless kan werken. Voorlopig wil Van Happen Containers elk jaar nieuwe LZP projecten opzetten om een nieuwe besparing te realiseren om het papierverbruik per jaar 10% terug te dringen.

Het initiatief Logistiek Zonder Papier leidt idealiter tot geen papierverbruik meer in de afvaltransport.

Publicatie op de website van Van Happen Containers en verschillende vakbladen en nieuwssites. 

Artikel LZP 

Een keten met de producent van kunststof containers om deze te recyclen waardoor tevens de CO2 per container wordt gereduceerd.

Van Happen Containers is initiatiefnemer bij het project recycling containers. Gezamenlijk met de producent ESE is een keten opgezet waarbij oude containers worden gedemonteerd en worden hergebruikt voor de realisatie van nieuwe containers. Daarmee wordt een CO2 besparing gerealiseerd en wordt afval gebruikt als nieuwe grondstof.

Afhankelijk van type container wordt er 15 – 57 kg CO2 per container minder uitgestoten.

Van Happen heeft 24.000 HDPE containers in gebruik. Daarnaast is, zodra er voldoende recyclemateriaal beschikbaar is, mogelijk om alle containers in de keten te realiseren van gerecycled materiaal. Hiermee kan een aanzienlijke CO2 besparing worden gerealiseerd.

Er wordt gepubliceerd in het MVO jaarverslag, het verslag ketenanalyse en de website.

Samenwerking met klanten om de CO2 uitstoot voor de inzameling te berekenen om op basis daarvan te kunnen berekenen en af te kunnen vangen door aanplant van bos

Van Happen Containers is initiatiefnemer. Momenteel worden alle voorwaarden ingevuld om een platform te creëren waarbij klanten de CO2 uitstoot kunnen berekenen en kunnen afvangen door de aanplant van bos.

Doel is om begin 2015 gezamenlijk met klanten en leveranciers 3 hectare bos aan te planten en daarmee 10 ton CO2 per hectare bos per jaar afvangen.

Van Happen Containers heeft de intentie om een landelijk platform op te richten waarbij jaarlijks bomen worden aangeplant. Per hectare wordt 10 ton CO2 per jaar afgevangen.

Gepubliceerd in MVO jaarverslag. Zodra platform gereed is zal hierover uitgebreid gecommuniceerd worden.

Samenwerking met leveranciers en specialisten om de mogelijkheden te onderzoeken zelf duurzame energie op te wekken door middel van zonnecellen, windenergie of biomassa.

Van Happen Containers heeft zelf energieprojecten gedefinieerd om zelfstandig energie op te kunnen wekken en deze energie in te kunnen zetten. Partners die innovatief zijn bij het opwekken van energie worden uitgenodigd om mee te denken in excellente oplossingen. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de windsnelheden op het pand van Van Happen Containers om na te gaan of een innovatieve verticale windmolen rendabel is.

Doel is om zelf in duurzame energie te voorzien om op die wijze de CO2 uitstoot terug te dringen. Afhankelijk van de ROI wordt bepaald hoeveel energie opgewekt kan worden.

Zodra de metingen hebben geleid tot voldoende inzicht zal hierover gepubliceerd worden.

Lean & Green Award

Van Happen Container is deelnemer binnen de Lean & Green competitie en streeft naar een relatieve besparing van 20% aan CO2 uitstoot  in 5 jaar tijd vanaf 2012.

20% besparing aan CO2 uitstoot in 5 jaar tijd. Momenteel heeft Van Happen Containers reeds een besparing van 17% gerealiseerd.

Alle resultaten worden gepresenteerd op de website van Lean & Green en daar gedeeld met alle deelnemers. Tevens worden initiatieven gedeeld om gezamenlijk te verbeteren.

Wij zijn trotse partners van:
Merk Brabant Brabantse Familiebedrijven Genootschap
Weijerbeemd 10 5651 GN Eindhoven | Postbus 2323 5600 CH Eindhoven | T 0499-470 500 | F 0499-470 501 | E info@vanhappencontainers.nl