Van Happen Containers onderneemt duurzaam

AVG – hoe kunnen wij u helpen?

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)*1 verplicht ondernemers bewust om te gaan met de bescherming van persoonsgegevens.

U bent in de eigen organisatie ongetwijfeld ook bezig om er voor te zorgen dat u klaar bent voordat de AVG per 25 mei in werking treedt. Wellicht ook door het regelen van toegang tot fysieke dossiers.

Voor dossiers die persoonsgegevens bevatten, heeft Van Happen Containers een aantal oplossingen. Deze zijn door ons getoetst op de privacyregels en zijn AVG-proof. Informeer naar de oplossingen die wij kunnen bieden, waaronder certificaten van vernietiging en elektronische toegang tot de rolcontainers.

Van Happen Containers hecht grote waarde aan het beheerst opslaan van persoonsgegevens door haar zelf én door andere partijen, die door Van Happen Containers worden ingeschakeld. Deze afspraken over het veilig en bewust omgaan met persoonsgegevens worden vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. Wij verwijzen naar onze privacy verklaring op deze website voor een volledig inzicht in hoe Van Happen Containers voldoet aan de nieuwe privacy wetgeving.

Wij gaan er van uit dat we u hiermee een stukje zorg uit handen kunnen nemen.

*1 Zie voor achtergrondinfo: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/voorbereiding-op-de-avg

Wij zijn trotse partners van:
Merk Brabant Brabantse Familiebedrijven Genootschap
Weijerbeemd 10 5651 GN Eindhoven | Postbus 2323 5600 CH Eindhoven | T 0499-470 500 | F 0499-470 501 | E info@vanhappencontainers.nl