Van Happen Containers onderneemt duurzaam

Certificeringen

Van Happen Containers heeft dankzij haar professionele bedrijfsvoering - waarbij ze naast het streven naar winst ook rekening houdt met het effect van haar activiteiten op het milieu en oog heeft voor de menselijke aspecten binnen en buiten de organisatie - diverse certificeringen behaald. Deze worden onderstaand weergegeven met een korte uitleg van wat het certificaat inhoudt.

vca

VCA**

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om veiliger te werken en het aantal ongevallen te verminderen.

Bekijk hier ons VCA-certificaat.

 

iso-9001

ISO 9001

De ISO 9001:2008 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Volgens deze standaard moet het kwaliteitsbeleid op papier staan en moet dit beleid bekend zijn bij alle medewerkers. De organisatie moet zorgen voor het verhogen van de klantentevredenheid door te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product of de dienst van de organisatie. Daarnaast moet de organisatie de bedrijfsprocessen beheersen en dit kunnen aantonen.

Bekijk hier ons ISO 9001-certificaat.

 

iso-14001

ISO 14001

ISO 14001 is een standaard op het gebied van milieumanagement. Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm kunnen de milieurisico's van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk verminderd worden.

Bekijk hier ons ISO 14001-certificaat.

 

mvo-prestatieladder

MVO Prestatieladder niveau-4

De MVO Prestatieladder heeft vijf Niveaus. De vaststelling op de MVO Prestatieladder is een weergave van het MVO managementsysteem van een bedrijf of organisatie en een momentopname van de duurzame ontwikkeling die het doormaakt. Het MVO managementsysteemcertificaat is een objectief bewijsmiddel dat het bedrijf of organisatie een managementsysteem heeft voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, waarin stakeholdereisen en -verwachtingen gemanaged worden op resultaat. Stakeholdereisen zijn onder meer de eisen van de overheid, zoals in Nederland 'Criteria duurzaam inkopen'.

Bekijk hier ons MVO Managementsysteemcertificaat.

 

co2-prestatieladder

CO2 Prestatieladder niveau-3

De CO2 Prestatieladder heeft zes niveaus (van 0 tot 5). Hoe beter de CO2-prestatie van een bedrijf, hoe hoger de positie op de ladder.

De CO2 Prestatieladder is een systeem dat is ontwikkeld door Prorail en Rijkswaterstaat om bedrijven uit te dagen en te stimuleren hun eigen CO2-productie te kennen en te verminderen.

Bekijk hier ons CO2 Prestatieladder-certificaat.

 

lean-and-green

Lean and Green Star

Lean and Green Star is de beloning voor een relatieven C02 reductie met 20%. In 2017 is deze toegekend en de ambitie is om onze C02 uitstoot verder te verlagen op weg naar een tweede Star.

Bekijk hier onze Lean and Green Star.

 

niwo

Eurovergunning

De Eurovergunning is de ondernemersvergunning voor transportbedrijven. Bedrijven die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer over de weg, moeten in bezit zijn van de Eurovergunning.

Bekijk hier onze eurovergunning.

 

niwo

VIHB-registratie

Bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen moeten vermeld zijn op de landelijke VIHB-lijst.

Bekijk hier ons NIWO-certificaat.

 

Wij zijn trotse partners van:
Merk Brabant Brabantse Familiebedrijven Genootschap
Weijerbeemd 10 5651 GN Eindhoven | Postbus 2323 5600 CH Eindhoven | T 0499-470 500 | F 0499-470 501 | E info@vanhappencontainers.nl